VÅR HISTORIA

2009 efter att ha deltagit i SVT:s ”Draknästet” lanserade vi läromdlet Entreprenörsspelet som syftade till att stimulera drivkraft och entreprenörskap bland unga. Entreprenörsspelet används idag av ett hundratal skolor över hela Sverige och vi har arrangerat hundratals spelturneringar där företag som casepartners i spelet har utmanat ungdomarna i att lösa företagets utmaningar. Utöver att vara casepartners och samla in ungdomarnas lösningar efterfrågade företagen egna spelomgångar med sin personal. Som ett resultat av detta genomförde vi RIKA-workshops med en mängd olika organisationer så som Microsoft, Telenor, Podio, SIDA och Exportrådet. Några av kunderna efterfrågade en liknande digital produkt för att kunna involvera medarbetare och kunder i företagets utvecklingsprocesser – något som var extra svårt när man hade anställda med olika nationalitet lokaliserade i olika delar av världen. I maj 2011 påbörjade vi därför ett utvecklingsprojekt vid Stanford University, med målet att möta kunderas behov. Vi har nu lanserat den första versionen av det digitala verktyget RIKA Online.

Draknästetinvesterarna Sven Hagströmer, Ljubo Mrnjavac och Mats Gabrielsson och grundarna Julia Hamrin
och Lisa Renander.

Turneringen Solution Slam med studenter från Handelshögskolan, Södertörns högskola, KTH och Stockholms
Universitet som försåg ledningsgruppen på Bredbandsbolaget med branding- och marknadsförings-lösningar.

En workshop om produktutveckling med ledningsgruppen på Microsoft Sverige var en av de första professionella
RIKA-workshops som genomfördes.

Vi blev till och med kungliga hovleverantörer av workshops då vi höll en RIKA-workshop med Kronprinsessan
Viktoria.

Den första RIKA-exporten var en workshop i Botswana med Exportrådet och SIDA under ett seminarium om
att öka entreprenörskapet i landet.

Vi involverade studenter från Stanford University i att hitta lösningar på hur man kan hitta fler student-
användare åt Podio.