RIKA-metoden är en utmaningsdriven och resultatinriktad process, som gör att deltagarna hela tiden drivs framåt i sina diskussioner och sitt utvecklingsarbete med hjälp av tydliga faser och moduler. Tiden är en viktig faktor för att styra processen och säkerställer att deltagarna behåller fokus på utmaningen.

( R ) – RESEARCH 
Deltagarna analyserar den gemensamma utmaningen, för att bättre förstå vad som behöver göras.
• Trendspaning.
• Nulägesanalys.
• Reflektion.

( I ) – IDÉ
Deltagarna utforskar möjliga kreativa ”utanför-boxen-lösningar” på utmaningen.
• Se möjligheter.
• Idégenerering.
• Nytänkande.

( K ) – KONCEPT
Deltagarna prioriterar bland idéerna och utvecklar en resurseffektiv lösning.
• Strategi
• Konkretisering.
• Paketering.

( A ) – ACTION
Deltagarna förbereder sin lösning för implementering genom att skapa en åtgärdsplan.
• Implementering.
• Handlingsplan.
• Presentation.