SÅ FUNGERAR DET – STEG FÖR STEG

LÄGG UPP EN UTMANING OCH BJUD IN DELTAGARE
Formulera din utmaning, sätt en tid och bjud in deltagare att bidra med kompetens, erfarenheter, tankar och idéer. Den inbjudna deltagaren får ett e-mail och loggar in i verktyget för att genomföra en RIKA-process tillsammans med andra.

 

 

SAMARBETE I REALTID
Som utmanare/uppdragsgivare skapar du mångfacetterade team, för att öka sannolikheten för högkvalitativa lösningar. RIKA guidar sedan teamen genom en innovationsprocess i realtid och allt sker i en virtuellt tydlig miljö och på ett strukturerat vis i högt tempo. När processen är genomförd har varje team bidragit med en konkretiserad lösning på utmaningen.

 

 

LÖSNINGARNA UTVÄRDERAS
När teamen levererat sina lösningar är det möjligt att involvera deltagarna själva eller utvalda experter i en utvärdering av de lösningar som kommit fram. Varje lösning bedöms sedan efter ett antal på förhand definierade bedömningskriterier. Ledningen i organisationen kan utifrån detta välja vilka lösningar som implementeras i verksamheten.