”Det var en bra form, bra struktur och högt tempo. Vi kom fram till konkreta lösningar som är direkt användbara i verksamheten”

Susan Kristiansen, VD, Dina Försäkringar Göteborg