”Att kunna engagera en så blandad grupp som vi hade på Entreprenörskapsseminariet i Botswana och på kort tid få dessa att jobba fram kreativa lösningar för hur man kan öka entreprenörskap i Botswana gav verkligen extra värde till vår konferens. Tror säkerligen några av idéerna som kom fram genom workshopen kommer att implementeras då vi har fått många förfrågningar i efterhand”

Olov Hemström, Country Manager Botswana, Head of Consulting Southern AfricaExportrådet