”RIKA-metoden är systematisk och lätt att förstå. Den är ett bra verktyg för att få många olika aktörer att arbeta tillsammans och få förstående för varandras situation och den gemensamma utmaningen. En styrka är också att den är anpassningsbar utifrån vad som händer i stunden och vilka situationer som uppstår. Den är även väldigt demokratisk. Alla deltagare blir involverade och kan göra sin röst hörd oavsett vilken position man har till vardags. ”

 Maria Gustafsson, Verksamhetsledare, Nationella Landsbygdsnätverket/Jordbruksverket