Ledningsgruppen för Microsoft Sverige deltog i en RIKA-workshop kring produktutveckling:

”Bra förberett, bra faciliterat, kul och snabbt format att jobba i. Väldigt actionorienterat och väldigt kreativt. Bra engagemang i hela rummet, alla var på pucken hela tiden. Skulle gärna låta fler använda formatet och köra det oftare.”

Martin Tivéus, Sverigechef för konsumentmarknaden på Microsoft.