Då Nacka kommun skulle starta upp ett nytt gymnasium med affärsfokus, Stockholm Business College, användes RIKA-metoden för att låta niondeklassare lösa verkliga utmaningar direkt från näringslivet. Bland annat bidrog niondeklassarna med idéer på klimatsmart boende åt HSB och innovativa lösningar på hur man kan göra köandet till en mer positiv upplevelse åt Arlanda Airport.