Vi involverade studenter från Stanford University i att hitta lösningar på hur man kan hitta fler student-användare åt Podio.

”Metoden aktiverade allas kreativitet på ett strukturerat sätt. Den inkluderade även analys- och konkretiseringsfaserna. Jag tror inte att det är möjligt att komma längre i en problemlösningsprocess på så kort tid.”

Kasper Hulthin, grundare, PODIO