”Detta var en viktig grund i arbetet med att praktiskt och konkret föra affärsmannaskapet framåt. Workshopen hjälpte oss att tänka utanför boxen, vilket är en nödvändighet för att skapa en wow-känsla hos kunderna istället för att bara leva upp till förväntningarna.”

Jakob Hansson, distriktschef SEB Stockholm Syd