”Det är en enorm skillnad mellan en vanlig diskussion och en workshop med RIKA-modellen. Deltagarna kände inte varandra innan. De kom snabbt igång med problemlösning och var mycket mer kreativa än under en diskussion. Dessutom hade alla roligt.”

Mia Wester, Fd Regionchef Svenskt Näringsliv