Under en nationell konferens om om företagsklimat på temat nytänkande, mod och framtidstro fick Näringslivschefer från Sveriges kommuner genomföra två RIKA-workshops kring konferensens tema.

Den första behandlade frågeställningen: ” Hur ökar vi modet, nytänkandet och framtidstron internt inom kommunen?” och den andra ”Hur får vi med alla förvaltningar i arbetet med ett bättre företagsklimat?”