Under en RIKA-workshop jobbar deltagarna med att gemensamt hitta den mest effektiva lösningsstrategin på en i förväg specificerad utmaning. Med hjälp av processverktyget RIKA guidar en erfaren processledare deltagarna genom flera olika perspektiv för att maximera kvalitén på arbetet.

Handlingskraft och motivation till förändring uppstår om de som är involverade i processen själva kommer med idéerna, lösningarna och handlingsplanerna. Därför är våra processer och workshops deltagarfokuserade. Vi guidar deltagarna i att hitta lösningar på hur de ska ta sig från befintlig situation till önskad situation.

RIKA står för research, idé, koncept och action. RIKA-metoden är en utmaningsdriven  och  resultatinriktad    process, som gör att deltagarna hela tiden drivs framåt i sina diskussioner och sitt utvecklingsarbete. Den aktiverar även del-tagarnas initiativ- och problemlösningsförmåga.